System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Web.PublishedModels.Case]

Brede Bossche Scholen

's Hertogenbosch
<div>

Twee locaties, één identiteit

In de tweede helft van 2012 kreeg Vanerum de vraag van Schoolbestuur SIGNUM een ontwerp te maken voor de inrichting van de 2 gebouwen van Brede Bossche Scholen te Den Bosch. Deze twee gebouwen huisvesten beide twee scholen en diverse ruimten voor multifunctioneel gebruik voor en door wijkbewoners. De doelstelling was saamhorigheid creëren, waarbij het belangrijk was dat iedere partij (scholen en wijk) zijn eigen identiteit behield.

5 visies, 1 voorstel

Dana Jansen, Interior Concept Creator bij Vanerum, was verantwoordelijk voor het interieurontwerp van de twee gebouwen. Dana: “We hadden te maken met de stichting, 4 schooldirecteuren en de wijk met ieder hun eigen visies en randvoorwaarden. Het was een uitdaging om alle neuzen één kant op te krijgen”. Door middel van een eerste presentatie werd SIGNUM en de 4 directeuren een scala aan mogelijkheden voorgelegd en was er ruimte voor discussie. Er waren vooraf geen strakke richtlijnen opgesteld; wel moesten de kosten binnen de perken blijven en moest er rekening gehouden worden met de gegeven omstandigheden, zoals de gebouwen zelf en hun bestaande afwerking. Door middel van acht sessies zijn de wensen en behoeften van de partijen afgestemd en vonden er iteraties plaats in de voorstellen. Uiteindelijk zijn alle partijen zeer tevreden over het definitieve voorstel. Hiermee is een breed draagvlak gerealiseerd.

Er is gekozen voor het thema herfst, aangezien in het gebouw veel natuurlijke materialen zijn toegepast. De dominantie van de reeds gekozen kleurafwerkingen van de architect (donkerbruine vloer, donkergroene/paarse wanden) gaf aanleiding tot dit thema. Er is een balans aangebracht door toepassing van frisse herfstkleuren in het interieur. Om eenheid te creëren, is er gekozen voor één type meubilair, waarbij de kleuren verschillen. Twee voorbeelden: a) elke school heeft zijn eigen unieke kleur stoel en b) de wijkfuncties betreffen alle kleuren stoelen. Dit waarborgt saamhorigheid tussen alle partijen. Dit laatste voorbeeld geeft de link aan met de oorspronkelijke doelstelling.

Flexibiliteit: Opti+ en Versa M

Om de kosten binnen de perken te houden, heeft SIGNUM gekozen voor een combinatie van OPTI+ en VERSA-M. Daarnaast biedt deze combinatie van schoolmeubilair de gewenste flexibiliteit. Het meubilair is nu niet alleen te gebruiken in de lokalen, maar ook snel en eenvoudig in te zetten in de voorruimtes die zich voor alle lokalen bevinden. In de personeelskamer staan diverse soorten zitjes (hoog, laag, lounge, etc.) zodat de docenten kunnen kiezen hoe men op dat moment wil zitten. Door het werken met diverse hoogten in meubilair is er knusheid gecreëerd, zodat men echt even tot rust kan komen in de personeelskamer. Begin mei heeft Vanerum het meubilair geplaatst. En het resultaat mag er zijn!

</div>

Products

featured in this project