System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Web.PublishedModels.Case]

Parkschool

Coevorden
<div>

Buiten komt naar binnen

De heer Eshuis kwam in aanraking met VANERUM tijdens een verjaardag. Hij raakte hier aan de praat met een vertegenwoordiger van VANERUM. Men is altijd in gesprek gebleven, ook toen er een nieuw contactpersoon kwam voor de images/stories/referenties/Parkschool. “Het contact met onze contactpersoon – Ronald Laros – is altijd zeer positief”, aldus de heer Eshuis.

Er hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen onder andere de heer Eshuis en Dana Jansen - Interior Concept Creator bij VANERUM. Tijdens deze gesprekken heeft de heer Eshuis aangegeven welke wensen en eisen de school had voor het inrichten van de nevenzones en het onderwijsplein. Het schoolmeubilair voor in de lokalen is nog bruikbaar, waardoor nu alleen de inrichting van de nevenruimtes aan bod kwam.

De directeur van de school is van mening dat het voor het onderwijzend personeel belangrijk is dat ook zij goed kunnen zitten – en dat in een omgeving waar ze zich prettig voelen. Het kostte wat overtuigingskracht, maar nadat hij met enkele collega’s een bezoek bracht aan de showroom van VANERUM, was men direct overtuigd van het belang hiervan.

Men heeft gedurende het bezoek kunnen “proeven en ruiken” aan het meubilair; hoe ziet het eruit, welke uitstraling brengt het met zich mee en het belangrijkste – hoe zit het. En nu al het meubilair er staat, is iedereen ontzettend blij en tevreden met alles. Tijdens een eerste bijeenkomst in het nieuwe gebouw, vond iedereen spontaan en als vanzelfsprekend een plekje in de personeelsruimte.
Het eerste ontwerp van Dana Jansen sloot gelijk al goed aan bij de besproken wensen. Het gebouw is ontworpen met het idee van een “bunker” die opgaat in de omgeving. Dit opgaan in de omgeving heeft Dana meegenomen in het ontwerp.

Door natuurlijke elementen en materialen op verschillende manieren in het gebouw toe te passen, is de omgeving ook binnen zichtbaar. Er is een strakke, moderne uiting van de natuur naar voren gekomen in een warme sfeer met frisse kleuren (wit, groen, bruin en rood).

Daarnaast is men zeer tevreden over het meedenken van Dana – er is in hun ogen goed meegedacht over uitstraling en praktische inzetbaarheid. Door middel van hetzelfde type meubilair door het hele gebouw toe te passen is er eenheid in de school gecreëerd. Maar door het gebruik van verschillende materialen en kleurstellingen heeft iedere omgeving toch zijn eigen uitstraling.

Er is een – warm – welkom gecreëerd voor de kleutergroepen door middel van hockers in een kleurrijke “potloden” print. Voor de ouders zijn zitelementen geplaatst om hun kinderen bij te staan en sociaal contact te stimuleren.

Het personeel mengt zich graag onder de mensen en is zichtbaar voor ouders, leerlingen en bezoekers. Door het gebruik van hoge statafels wordt er een laagdrempeligheid gecreëerd; het personeel is op deze manier goed toegankelijk.

Wout Eshuis is zowel zeer tevreden over het contact met VANERUM als over de levering. Zijn contactpersoon is altijd bereikbaar en heeft tijdens de inrichting meegeholpen om alles op de juiste plek te zetten; precies zoals dit in het definitieve voorstel staat beschreven.

</div>

Products

featured in this project