System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Web.PublishedModels.Case]

Rijnlands Lyceum

Sassenheim
<div>

Onderwijsvisie, licht en een beter klimaat

Conrector Ilse Tacken vat het proces samen: “In de renovatie hebben we gefocust op een combinatie van onderwijsvisie, transparantie en een beter klimaat. Samen met Vanerum en de architect hebben we een goed proces ingezet dat tot een metamorfose van het gebouw heeft geleid.”

Ilse Tacken is conrector bedrijfsvoering: “1.500 leerlingen volgen vanaf mavo tot en met tweetalig vwo onderwijs op het Rijnlands Lyceum. Ons kenmerk is dat we niet naar opleiding zijn georganiseerd maar naar clusters van vakken, zoals Nederlands of economie en wiskunde. We willen kinderen alle kansen bieden en proberen het beste eruit te halen; dat uit zich bijvoorbeeld in de grote doorstroom van mavo naar havo en havo naar vwo.” We waren al een aantal jaren bezig met een andere manier van onderwijs geven en onze docenten wilden het een stap verder brengen. Het gebouw met zijn lange gangen en klassen maakte dat niet mogelijk. En doordat leerlingen meer  met eigen devices werken konden we ook beter in andere werkvormen denken, ook omdat het gebouw volledig wireless is.”

Ilse verder: “Dit gebouw is langwerpig, in twee lagen gebouwd en heeft de vorm van een driehoek. Alleen de bèta vleugel ligt op de tweede verdieping. Het is een prettig gebouw dat klein aanvoelt, maar toch groot is. Ook al oogt het van de buitenkant nog nieuw; het is toch al twintig jaar oud. Er waren drie redenen om te renoveren: we wilden onderwijskundige ontwikkelingen beter faciliteren, het was een donker gebouw dat we lichter wilden maken en het klimaat moest beter. In het voortraject hebben we met docenten, leerlingen en OOP-ers nagedacht over het gebouw van de nabije toekomst. We waren het
erover eens dat het gebouw beter gebruikt moest worden; de gangen waren no go zones en leerlingen hadden ook behoefte aan andere plekken waar ze serieus konden werken of chillen.”

Interieurelementen op maat

Rob Toebes van Vanerum knikt: “De dominante kleuren waren zwart en rood en door weinig daglichttoetreding en de sobere en gesloten vormgeving bood het gebouw een sombere aanblik. Wij zijn als preferred supplier van het Rijnlands Lyceum vanaf het begin betrokken geweest. De architect Steven Jansen van Arcadis Nederland heeft een basisplan gemaakt met als belangrijkste opdracht het gebouw beter aan te sluiten op het onderwijs van morgen. Steven is bij ons komen kijken om zijn eerste ideeën te scherpen; samen hebben we interieurelementen aan de standaard leerlingsets toegevoegd die goed in de nieuwe nissen, open ruimten en leergebieden passen. Door kantoor- en bergruimten efficiënter te gebruiken werd ruimte gewonnen om naast de lokalen open ruimten te creëren, die ook als werkruimte kunnen fungeren. Bijvoorbeeld statafels aan de pilaren, picknickbanken, loungebanken en zitblokken. Daarnaast fungeren de brede gangen nu ook als ontmoetingsruimten en zijn ook in de ruimten van de lockers plekken voor ontmoeting gecreëerd. Daarbij hebben we gekozen voor materiaal dat geborgenheid biedt, maar ook goed schoongemaakt kan worden. Vroeger had je één stoel en daar zat je de hele dag op, nu stimuleren we de student te bewegen en kies je je eigen werkplek. Door een aantal dichte wanden te vervangen door puien met glas is het gebouw vriendelijker geworden en ontstonden aantrekkelijke ruimten.”

Goed burgerschap

Ilse knikt: “Het werkte meteen goed. Docenten gebruiken de leerpleinen om te differentiëren in werkvormen. Ze hoeven niet meer 30 leerlingen een uur in het lokaal te houden, maar kunnen hun lessen op een andere manier opbouwen. Dat vond ik leuk om te zien en daar hoefden we verder niets over af te spreken. Leerlingen mogen ook op die nieuwe plekken eten; we zijn een vol gebouw en daardoor zitten ze in de pauze niet zo dicht op elkaar. We gaan volgende week starten met schoolstewards; waarbij leerlingen elkaar corrigeren. Daarmee leren we ze hun eigen verantwoordelijkheid te pakken; ze worden daardoor getraind in assertiviteit en het leidt ook tot goed burgerschap: hoe ga je met andermans spullen om?”

Elk cluster herkenbaar

Rob: “We hebben de eerste 3D voorstellen groot geprint. Daarmee hebben we een expositie ingericht, waarbij docenten en leerlingen bijna real life konden ervaren wat ze bedacht hadden. De nieuwe inrichting moest de identiteit van het Rijnlands Lyceum versterken. In het logo zit de basiskleur blauw en die hebben we gecombineerd met de kleuren geel, oranje en lichtgrijs. Deze kleurstelling is zichtbaar in vloeren, meubilair en wanden, waarbij de kleuren een herkenbare lijn vormen. Elk cluster is herkenbaar met een eigen print op de wand van het leerplein, die aansluit bij de inhoud van de vakken, zo weet je op een open leerplein gelijk of je bij de talen of wiskunde zit. Dat idee is ook in de personeelskamer doorgevoerd, met plekken om te staan, te ontmoeten, te ontspannen en te werken. Door vorm, kleur en variatie aan te brengen is het een prettige en comfortabele ruimte geworden.” Ilse knikt: “Het leuke is dat al die ideeën elkaar versterkten en niet tegenspraken. Het was alsof ze impliciet al aanwezig waren. Het gaat uiteindelijk om de onderwijsvisie en vervolgens moet je het gebouw in lijn brengen met wat je wilt doen. Dat is hier goed geslaagd.”

 

Bron: Schooldomein 

</div>