We leven in een wereld die steeds sneller evolueert. Dit heeft logischerwijs een grote impact op de mens, de maatschappij en de grond onder onze voeten.

Vanerum is zich hier heel goed van bewust. Wij zijn één van de weinige bedrijven in West-Europa die zowel het design, de ontwikkeling als de productie van meubilair en technische oplossingen voor leeromgevingen aanbiedt. Wij streven naar een economisch systeem waarin waarde behouden wordt of ontstaat door producten of grondstoffen te hergebruiken en daarmee vernietiging van grondstoffen te minimaliseren.

We ontwerpen en bouwen onze producten met een lange levensduur voor ogen. Dat vertaalt zich in het materiaalgebruik en de opbouw van het product. Elke grondstof is waardevol en door een doordachte aanpak kan het materiaal opnieuw in een volgende productiecyclus opgenomen worden. Natuurlijke hulpbronnen blijven behouden en de leefbaarheid van de aarde voor mens en dier wordt vergroot.

Onze fabriek in België is ons stokpaardje op het gebied van duurzame en kwalitatieve ontwikkeling. Zo gebruiken we altijd poederlak in de lakstraat waarbij het restpoeder wordt gezuiverd en hergebruikt.
We werken met FSC-gelabeld hout uit gebieden met een duidelijke milieuwetgeving. Onze lijmleverancier gebruikt bijproducten van onze houtverwerking, zoals krullen en zaagsel, zodat er geen kostbaar hout verloren gaat.

Wij streven ernaar om ons afval tot een minimum te beperken Om dit te bewerkstelligen bewaken en beperken we onze afvalstromen met behulp van een speciaal softwarepakket.
Om een soepele ‘upcycling’ te garanderen, zorgen we ervoor dat al onze onderdelen na hun initiële gebruik terecht komen in specifieke containers. Zo scheiden we hout, aluminium, staal en kunststof.

Bij Vanerum zorgen we ervoor dat we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden. Door het aanleggen van een eigen opvangbekken en buffersystemen voor regenwater wordt er helemaal geen leidingwater meer gebruikt in de lakstraat en de sanitaire installaties. Energie wordt aangevoerd via de zonnepanelen die op het dak van onze productiehallen geïnstalleerd staan. Door deze efficiënte installaties dekken onze zonnepanelen een deel van onze dagelijkse elektriciteitsbehoeften.

Vanerum beschikt over een distributienet in België, Nederland en Duitsland met eigen vrachtwagens. Daardoor kunnen we het verpakkingsmateriaal minimaliseren. Onze producten worden vervoerd op pallets die zich uitstekend lenen tot hergebruik. Voor verzendingen naar andere landen dan onze buurlanden worden onze producten ‘knock down’ geleverd. Daardoor wordt er een belangrijke vermindering van het transportvolume en verpakking gerealiseerd.

Geluk, dat zit hem in een combinatie van kleine dingen. We zorgen ervoor dat onze mensen op verschillende gebieden de beste kansen krijgen: Veiligheid, technische keuringen, opleidingen, ergonomie,...
Ook werken we samen met scholen voor stageplaatsen en beschutte werkplaatsen. Zo dragen we elke dag ons steentje bij aan een duurzamer en waardevoller morgen.