We streven ernaar om de optimale leeromgeving te realiseren aan de hand van verschillende zones die elk een andere functie hebben. Deze zones kunnen stille omgevingen zijn waar je ongestoord kunt leren, open zones, binnen of buiten, voor recreatieve dagactiviteiten of een ruimte waar mensen met een gezamenlijke interesse in computers, technologie en wetenschap creatief kunnen brainstormen, ideeën uitwisselen of creëren. Deze vijf zones beperken zich niet noodzakelijk tot fysieke ruimtes. Een zone kan zich zowel in een afzonderlijke ruimte bevinden als in een ruimte die gedeeld wordt met een andere zone.

Communicatie

Het is van essentieel belang dat studenten vertrouwen krijgen in hun eigen communicatieve vaardigheden. De communicatiezone moet daarom meerdere facetten van het communicatieproces ondersteunen, zoals monologen, dialogen en presentaties van kortere of langere duur. Er moet plaats voorzien worden voor grotere gezelschappen, maar ook voor kleine groepen of individuele activiteiten.

Ontwikkeling

Om in de ontwikkelingszone een optimaal kader voor brainstormen te creëren, moet de ruimte aanzetten tot ‘out-of-the-box’ denken. De virtuele leeromgeving in de ontwikkelingszone wordt gekenmerkt door hardware en software waardoor de gebruiker geïnspireerd kon worden om in de virtuele wereld informatie op te zoeken.

Immersie

We leren allemaal op een andere manier en iedereen benadert taken op een andere wijze. Daarom is het mogelijk maken van een individuele leerervaring een belangrijk element naast gebieden scheppen voor gezamenlijke beschouwing en dialoog. In de immersiezone is de keuze van meubilair en de functionaliteit ervan cruciaal.

Productie

De productiezone biedt al het nodige voor het verwezenlijken van ideeën en het gebruik van technische hulpmiddelen. Naar het idee van de ‘Makerspacebenadering’ wordt de productiezone verdeeld in kleinere zones met nadruk op de nieuwste technologieën (lasersnijders, 3D-printers, robots, projectors, etc…). Dit wordt ondersteund door verschillende analoge elementen (meubilair, ontwerpmaterialen of relikwieën voor creatieve expressie).

Feedback

Feedback is een belangrijk onderdeel van het leerproces en kan zowel individueel als in groepsverband gegeven worden. De ruimte kan verschillende zones bevatten die zijn afgestemd op diverse feedbacksituaties; kleine en mobiele inloopstations alsook de mogelijkheid tot een grotere groepsvergadering. De feedback-zone wordt vaak verbonden met de communicatiezone omdat de functies in beide zones vaak dezelfde eisen stellen aan de fysieke omgeving.