Bijzondere spreker tijdens i3DAG: Dieter Möckelmann

dieter-mockelmann

Met trots melden wij u dat wij Dieter Möckelmann bereid hebben gevonden tijdens deze dag aanwezig te zijn. Dieter Möckelmann is oorspronkelijk geschiedenisdocent en werkte jarenlang voor Kennisnet als sectormanager primair onderwijs. Sinds 1 januari 2010 heeft hij zijn eigen bedrijf, Dieter.nl. Vanuit zijn bedrijf verzorgt hij trainingen en consultancytrajecten voor het onderwijs, waarbij de effectieve inzet van ICT de rode draad is. Daarnaast heeft Dieter een eigen label ‘Like to Share’. Onder dit label organiseert hij evenementen die gaan over de impact van technologie op onderwijs en is hij hoofdredacteur van het Like to Share magazine.

"Het onderwijs sluit aan bij de belevingswereld van het kind."
Wat betekent dat als je kijkt naar de inzet van nieuwe media? Wat betekent dit voor de leraar? Termen als gepersonaliseerd leren, 21st century skills, wearables, 3D printing, Code en tablets komen voorbij. Wat betekent mediawijs en mediarijk onderwijs? Werken in ‘the cloud’ en plaats en tijd onafhankelijk papierloos overleggen, is meer dan hardware aanschaffen. Wat betekent veranderen in een digitale wereld? Wat moet je als school doen om mee te kunnen met de enorme snelheid van de verschillende innovaties? Hoe wordt ICT daadwerkelijk een middel? Daar zal Dieter Möckelmann in zijn inspirerende presentatie bij stilstaan.

Mediawijs 232x175

Aansluitend aan de presentatie van Dieter Möckelmann, organiseren wij 6 interactieve demo's welke speciaal voor u zijn ontwikkeld. Zo krijgt u - door het zelf te ervaren - een goed beeld van hoe u ICT effectief kunt inzetten in het onderwijs.

Programma i3DAG

20150910 NI i3dag i3banner

10.00 - 10.30 uur Ontvangst
10.30 - 10.45 uur Welkom door Frank Straus, directeur VANERUM Nederland
10.45 - 11.30 uur "Het onderwijs sluit aan bij de belevingswereld van het kind." door Dieter Möckelmann
11.30 - 12.30 uur Interactieve demo's
12.30 - 13.15 uur Lunch
13.15 - 14.15 uur Interactieve demo's
14.15 - 14.30 uur Afsluiting