Vanerum en i3 verrijken scholen Kentalis

Kentalis
Kentalis is dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen die doof, slechthoren of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Verspreid over Nederland beschikt Kentalis over 35 schoollocaties en 80 zorg- en diagnostieklocaties met ruim 7200 leerlingen/clienten. Er werken ongeveer 4700 mensen.

i3
Voor de komende jaren is Vanerum met zijn i3-productenlijn de vaste leverancier voor Kentalis als het gaat om inrichten van klaslokalen en schoollocaties met audiovisuele middelen. 

Pilot
Inmiddels zijn er drie lokalen ingericht in Arnhem en acht in Sint-Michielsgestel. Na evaluaties en aanscherpen van afspraken, wensen en (on)mogelijkheden staat het andere locaties van Kentalis vrij om vanaf 1 februari ook te gaan bestellen.

Service van Vanerum
Vanerum zorgt voor advies, levering en montage van de bestelde producten. Tevens wordt op de reeds aanwezige apparatuur service verleend. Storingsmeldingen worden gedaan via een apart ‘ticket-systeem’, ontwikkeld voor Kentalis, dat zal worden uitgebreid voor alle klanten van Vanerum.

17778380320 c35daff742 z