Alternate Text

Individualisering en differentiatie zijn meer dan ooit sleutelwoorden in het kleuteronderwijs.

Enkel wanneer kinderen persoonlijke aandacht krijgen en hen iets aangeleerd wordt op een aangepast niveau kunnen zij hun volledig potentieel ontwikkelen. Typerend voor kleuteronderwijs zijn de uiteenlopende manieren van ontdekken en al spelenderwijs leren.

Een leeromgeving voor kleuters moet een leuke én veilige omgeving zijn, waar alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich te ontplooien.

Gerelateerde producten

SEED Mini Pear

SEED Mini Pear

Meer info
SEED Mini Swing

SEED Mini Swing

Meer info
Bewegend leren met iMO-LEARN

Bewegend leren met iMO-LEARN

Meer info
SEED Mini Sit

SEED Mini Sit

Meer info
SEED Mini Peanut

SEED Mini Peanut

Meer info
Zitbank

Zitbank

Meer info
Zandwatertafel

Zandwatertafel

Meer info