System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Web.PublishedModels.Case]

De Kameleon

<div>

Natuurlijk speels

Schoolbestuur Signum heeft Dana Jansen - interieurarchitecte – als onafhankelijk adviseur ingehuurd voor het uitbrengen van een kleur- en inrichtingsadvies voor Basisschool De Kameleon. Gedurende het proces is er nauw contact geweest tussen Dana en het projectteam, bestaande uit de directrice, vijf docenten en een contactpersoon van Kanteel Kinderopvang. Door dit prettige, intensieve contact kwamen duidelijk de belangrijkste kernelementen naar voren: rust, speels en functie.

De drie verdiepingen hebben ieder een eigen frisse kleur gekregen, namelijk groen, hyacintpaars en turquoise. Deze kleuren - tezamen met de warme eikenhouten elementen - geven een harmonieuze rust in de ruimten. De kleuren en de materialen van het gebouw vormen de basis voor de inrichting, waarbij de vloerkleuren terugkomen in de vaste inrichtingselementen (zoals zandwaterelementen, pantry’s en garderobes).

In het advies is rekening gehouden met de elementen van gebouw en omgeving. Vanuit het gebouw zijn diverse hoge bomen zichtbaar, wat een natuurlijke sfeer creëert. Dit natuurlijke aspect is in de inrichting terug te vinden. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de zitelementen met prints die op ieder niveau zijn terug te vinden. In al deze prints komt het natuurlijke aspect terug, zoals gras, zand, keien, wol en houten potloden.

Eenheid tussen gang en gebruiksruimten

Verhoudingsgewijs zijn de gangen in het gebouw vrij groot; dit bood de mogelijkheid de gebruiksruimten en gang bij elkaar te betrekken. Door het gebruik van deurlopers is er een verbinding gecreëerd tussen gang en gebruiksruimten. Bij de kleuterlokalen zijn diverse hoeken, zoals de speelhoek, huishoek, etc. in de gang gesitueerd. Dit biedt rust in het lokaal zelf waar de instructie kan plaatsvinden, maar waar ook de leeshoek is gevestigd.

Op iedere verdieping zijn wandkasten geplaatst. In basis zijn deze hetzelfde, maar per niveau verschilt de indeling. Bij de kleuters is bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt van open vakken, terwijl bij de midden- en bovenbouw weer laden zijn geplaatst. Zo vindt men eenheid in het gebouw, maar is er gelet op functionaliteit per niveau; onder,- midden- en bovenbouw. De deuren van deze kastenwand zijn magneethoudend, zodat er een presentatiemogelijkheid is gecreëerd.

De garderobe elementen in de gangen bevatten op iedere verdieping de kleur van de betreffende vloer. Dit biedt eenheid in het gebouw, gecombineerd met onderscheidenheid per niveau.

De leslokalen zijn per niveau ingericht met OPTI+ meubilair, waarbij de nadruk gelegd is op functionaliteit en rust als eenheid.

Met natuur in het achterhoofd zijn er in de aula een soort van “picknick” hoeken gecreëerd met tafels, bankjes en poefjes. Uiteraard is ook hier weer gebruikt gemaakt van “natuurlijke” prints.

Al met al is in het gehele gebouw gespeeld met kleur, materiaal en “natuurlijke elementen”. Door gebruik te maken van één basiskleur per verdieping is rust gecreëerd, terwijl de verschillende materialen en natuurlijke elementen een speels effect bieden. Het creëren van diverse hoeken op de gang - maar ook in de aula en teamkamer – zorgt ervoor dat het gebouw zo functioneel mogelijk is ingericht.

“Een geslaagd project”, aldus Dana Jansen, “waarbij zowel Schoolbestuur Signum als de school zelf erg enthousiast zijn over het eindresultaat.”

</div>